ΣΑ ΔΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε
Οικονομικές Καταστάσεις
Επωνυμία:ΣΑ ΔΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε Έγγραφα:

28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Δραστηριότητα:ΧΟΝΤΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Α.Φ.Μ.:800332137
Γ.Ε.ΜΗ.:116505404000
Περιφέρεια:Κεντρικής Μακεδονίας
Νομός:Θεσσαλονίκης
Δήμος:Δέλτα
Διεύθυνση:ΟΛΥΜΠΟΥ & ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΛΟΧΩΡΙ
Τηλέφωνο:2310753300